Hur ser arbetslivet ut?

I denna blogg ska vi berätta om hur arbetslivet ser ut. För många ungdomar som inte har ett jobb kan det vara svårt att föreställa sig hur arbetslivet skiljer sig åt mot studerandet. Därför ska vi försöka ge insyn i så många olika branscher.

Hur är det jobba som rörmokare?

Rörmokare, eller VVS-montör som det egentligen heter är ett varierat arbete med mycket olika ansvarsområden. Därför krävs det att man gått den utbildningen som är nödvändig och innehar de certifikat som krävs. VVS-tekniker behövs i hela vårt avlånga land vare sig det är en liten ort i Norrland eller Stockholm kommer behovet alltid finnas. I många fall jobbar VVS-tekniker ensamma då det ofta är mindre men många uppdrag.  Dock så stöter man som hantverkare ofta på andra hantverkare. Som rörmokare kan du komma ut till ett bygge och jobba med din del av renoveringen men samtidigt är kanske kund och elektriker där. Den sociala aspekten finns ändå i det dagliga arbetet trots att man ofta initialt är ensam men väl ute i arbetet stöter man ofta på många andra. 

Inget problem det andra likt

Som rörmokare skiljer sig dagarna åt och man får jobba mycket med problemlösning då inget problem är det andra likt. Storleken på jobben skiljer sig också ofta åt men även miljön, från nya attefallshus till större företag och skolor. Ofta jobbar rörmokeriföretag mot både privatpersoner och företag. Sedan finns även delen som kallas för jour, det innebär att någon kan ringa när som då problemet uppstår, ofta akuta problem. I sådana lägen är det extravikitgt att få hjälp av en professionell rörmokare på ett likadant akut problem inte uppstår igen.

Efterfrågad kunskap

I många delar av Sverige, både större och mindre städer råder det brist på kunniga och utbildade rörmokare. Det är därför en väldigt efterfrågad yrkesgrupp. Vare sig du är anställd eller har eget behöver du därför aldrig oroa för att vara utan jobb, givet att du är duktig på det du gör såklart. Det är snarare tvärtom att det inte finns tillräckligt med rörmokare för att täcka behovet som finns där ute. Detta är på både gott och ont då det medför en viss stress med mycket jobb och kravet på att jobba snabbt och noggrant, samtidigt finns tryggheten i att man aldrig behöver gå utan jobb. 

Anställd eller egen

Många inom VVS-branschen börjar som lärling och stannar på ett företag i några år för att bilda sig en uppfattning om hur allt går till och samtidigt lära sig om företagandet. Därefter tar många klivet till att bli egen då arbetet i sig inte skiljer sig så mycket åt. Många har dock svårt att sedan växa och anställa då det är ett helt annat ansvar än bara sig själv och det runt omkring. Så med det sagt går det att jobba som egen i både en mindre och större skala. Behöver av rörmokare finns och är större än någonsin och kommer med största sannolikhet fortsätta att vara det. 

Rörmokare Stockholm - Brist på rörmokare i Stockholm

Enligt Arbetsförmedlingens prognos för byggbranschen förväntas det finnas goda möjligheter till anställning för de flesta yrkesgrupper. Prognosen innefattar en indelning av efterfrågan på olika yrkesgrupper baserat på ett bristindex som sträcker sig mellan 1 och 5. En högre siffra indikerar en större brist på arbetskraft inom den aktuella yrkesgruppen, vilket i sin tur innebär större möjligheter att hitta anställning inom området.

Rörmokare är ett av de yrkena som har en hög brist på arbetskraft enligt prognosen från arbetsförmedlingen, redan 2019 var det ett bristindex på 4,67 för 2019 och det förväntas hålla sig på den nivån fram till 2024. Detta innebär att det finns en betydande efterfrågan på rörmokare på arbetsmarknaden och goda möjligheter till sysselsättning inom yrket. Det finns flera faktorer som bidrar till den höga efterfrågan på VVS-montörer. Ett av de främsta skälen är att yrkesbeviset är av stor betydelse för rörmokare och efterfrågas alltid vid anställning. Utan lämpligt bevis är det svårt att komma in i branschen. Dessutom krävs ofta andra certifikat vid VVS-arbeten, till exempel ”Säker Vatteninstallation”, branschens eget regelverk för att minska risken för vattenskador. Eftersom en läcka kan orsaka stora kostnader vill ingen chansa, vilket gör att rörmokare med alla relevanta certifikat föredras av både stora beställare, privatpersoner och försäkringsbolag.

 Denna reglering av branschen innebär att VVS-montörerna i Sverige i stor utsträckning har monopol på marknaden, vilket i sin tur leder till en enorm brist på yrkesfolk. Detta beror också på att det finns en låg tillströmning av nya utbildade rörmokare till arbetsmarknaden, vilket förstärker bristen på kompetent arbetskraft. Sammantaget resulterar detta i en hög efterfrågan på VVS-montörer, samtidigt som det kan vara en utmaning för arbetssökande att få en fot in i branschen utan de nödvändiga certifikaten och utbildningen.

 Detta har bidragit till att det är en utmanande uppgift att söka och anlita en rörmokare i Sverige idag, särskilt för rörmokare Stockholm där det råder en brist på erfarna och tillgängliga rörmokare. Detta kan leda till längre väntetider och högre kostnader för de tjänster som krävs för jobbet.

 För att öka chansen att hitta en lämplig rörmokare är det därför rekommenderat att söka och kontakta flera olika rörmokare samtidigt. Detta kan bidra till att öka sannolikheten att en kvalificerad rörmokare är tillgänglig för att utföra det önskade arbetet på kort tid. Det är också viktigt att noggrant undersöka och utvärdera varje rörmokerifrima och varje rörmokares kvalifikationer, rykte och referenser innan man väljer att anlita dem. Genom att göra detta kan man undvika oseriösa rörmokare och garantera att det arbete som utförs är av hög kvalitet och uppfyller ens förväntningar.

Är trädfällning något för mig?

Att vilja hålla på med trädfällning är nog inte det vanligaste bland dagens ungdomar. Men hur kommer sig det? Blommor och trädgård tenderar ju att bli en hobby med åren men varför tar det tid för att inse det?

Jag tror att det fundamentala är att man gillar att se utveckling. Oavsett om det handlar om att se en blomma utvecklas från frö till blomma eller om det handlar om vård under vägen såsom trädbeskärning. 

Vi lyckades få tag i Tapper Trädfällning som utför trädfällning i Stockholm. Vi fick följa med på en dag som trädfällare och man kunde konstatera att det var passion i arbetsmomenten. Att man gör sitt yrke bättre ifall man brinner för det är en slutsats många delar, och så verkar fallet vara även här.

När vi söker på “trädfällning pris” på Google så märker vi att Tapper Trädfällning är ett attraktivt alternativ för någon som behöver hjälp med trädfällning eller stubbfräsning som han dessutom tillhandahåller.